Pesticid

  • Deltamethrin

    Deltamethrin

    Deltamethrin (molekulární vzorec C22H19Br2NO3, hmotnost vzorce 505,24) je bílý šikmý krystal ve tvaru zásady s teplotou tání 101 ~ 102 ° C a teplotou varu 300 ° C. Je téměř nerozpustný ve vodě při pokojové teplotě a rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech. Relativně stabilní vůči světlu a vzduchu. Je stabilnější v kyselém prostředí, ale nestabilní v alkalickém prostředí.